Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen Julkisivuhuolto Oy
Juha Myöhänen
Aamukatu 1, 15320 LAHTI

juha.myohanen@sjsh.fi
puh:050-3765926

Rekisteriasiat

Vastaamme viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Rekisterin nimi

Suomen Julkisivuhuolto Oy:n  markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Suomen Julkisivu Huolto Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Suomen Julkisivuhuolto Oy:n mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Suomen julkisivuhuolto Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö

Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan asiakastietojärjestelmistä sekä yleisesti internetissä saatavilla olevista lähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Suomen Julkisivu Huolto Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu salasanalla ja palomuurilla.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Tietosuojavuodot

Suomen julkisivuhuolto Oy on tietovuotojen varalta velvollinen ottamaan yhteyttä tietoturvaviranomaiseen 72h kuluessa vuodosta.